Şəhidlərimiz

Abbasov Əkrəm Abbas

Doğum tarixi:1969-05-07
Vəfat etdiyi tarix:1994-02-18
Doğum yeri:İsmayıllı

Abbasov Sırac Ziyad

Doğum tarixi:1974-11-19
Vəfat etdiyi tarix:1994-01-19
Doğum yeri:İsmayıllı

Abbasov Hikmət İsbat

Doğum tarixi:1974-01-29
Vəfat etdiyi tarix:1994-01-04
Doğum yeri:İsmayıllı

Abbasov Mehdi Yusif

Doğum tarixi:1960-01-01
Vəfat etdiyi tarix:1992-01-13

Doğum yeri:Ermənistan Amasiya

Abdullayev Xanlar Faiz

Doğum tarixi:1973-02-05
Vəfat etdiyi tarix:1994-04-25
Doğum yeri:İsmayıllı

Abdullayev Natiq Yavər

Doğum tarixi:1970-10-23
Vəfat etdiyi tarix:1994-04-16
Doğum yeri:İsmayıllı

Ağayev Ayaz Həbulla

Doğum tarixi:1975-08-29
Vəfat etdiyi tarix:1994-01-26
Doğum yeri:İsmayıllı

Ağayev Şükran Kərəm

Doğum tarixi:1970-10-09
Vəfat etdiyi tarix:1994-01-19
Doğum yeri:İsmayıllı

Ağayev Sərvər Sani

Doğum tarixi:1975-03-02
Vəfat etdiyi tarix:1994-01-11
Doğum yeri:İsmayıllı

Ağayev Zakir Paşa

Doğum tarixi:1969-03-21
Vəfat etdiyi tarix:1993-03-29
Doğum yeri:İsmayıllı
Ağstafa