Şəhidlərimiz

Abbasov Mais Qurbanəli

Doğum tarixi:1900-01-20
Vəfat etdiyi tarix:1900-01-09
Doğum yeri:Lənkəran

Abdullayev Rövşən Mirverdi

Doğum tarixi:1900-01-26
Vəfat etdiyi tarix:1994-03-06
Doğum yeri:Lənkəran

Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn

Doğum tarixi:1905-05-22
Vəfat etdiyi tarix:1992-09-13
Doğum yeri:Lənkəran

Abdullayev Fəxrəddin Nəhmətulla

Doğum tarixi:1900-01-16
Vəfat etdiyi tarix:1994-12-06
Doğum yeri:Lənkəran

Ağayev Şamil Fərman

Doğum tarixi:1900-01-02
Vəfat etdiyi tarix:1992-10-19
Doğum yeri:Lənkəran

Ağayev Rusif İbrahim

Doğum tarixi:1900-01-16
Vəfat etdiyi tarix:1900-01-04
Doğum yeri:Lənkəran

Ağayev Rövşən Mirzərza

Doğum tarixi:1900-01-13
Vəfat etdiyi tarix:1997-05-30
Doğum yeri:Lənkəran

Ağayev Natiq Tağı

Doğum tarixi:1900-01-12
Vəfat etdiyi tarix:1994-03-19
Doğum yeri:Lənkəran

Ağayev Bəylər Səfər

Doğum tarixi:1900-01-05
Vəfat etdiyi tarix:1992-09-11
Doğum yeri:Lənkəran

Aslanov Natiq Şirəli

Doğum tarixi:1900-01-14
Vəfat etdiyi tarix:1993-08-24
Doğum yeri:Lənkəran
Ağstafa