Şəhidlərimiz

Doğum tarixi:
Vəfat etdiyi tarix:

Doğum tarixi:
Vəfat etdiyi tarix:

Abbaslı Elnur Yaşar

Doğum tarixi:17,07,1992
Vəfat etdiyi tarix:08,10,2020
Tərtər r/n

Abbasov Elvin Şamil

Doğum tarixi:06,11,1992
Vəfat etdiyi tarix:10,11,2020
Tərtər r/n

Abbasov Aysənan Əsgər

Doğum tarixi:29,06,1992
Vəfat etdiyi tarix:30,09,2020
Tərtər r/n

Abbasov Azad Süleyman

Doğum tarixi:20,02,1974
Vəfat etdiyi tarix:24,08,1992
Tərtər r/n

Abbasov Şahin Namaz

Doğum tarixi:17,11,1974
Vəfat etdiyi tarix:08,04,1993
Tərtər r/n

Abbasov Nuru Qaraş

Doğum tarixi:13,06,1974
Vəfat etdiyi tarix:22,03,1994
Tərtər r/n

Abbasov Maarif İbrahim

Doğum tarixi:05,01,1967
Vəfat etdiyi tarix:21,04,1994
Tərtər r/n

Abbasov Vəli Tapdıq

Doğum tarixi:07,11,1961
Vəfat etdiyi tarix:10,04,1992
Tərtər r/n
Ağstafa