Şəhidlərimiz

Abbasov Məcid Ağarza

Doğum tarixi:4/28/1974
Vəfat etdiyi tarix:11/1/1993
Ucar şəhəri

Abbasov Rafiq Cahangir

Doğum tarixi:11/28/1961
Vəfat etdiyi tarix:4/22/1994
Ucar rayon Lək kəndi

Abdullayev Dünyaz Ənvər

Doğum tarixi:3/2/1972
Vəfat etdiyi tarix:9/30/1992
Ucar rayonu Gəraybəyli kəndi

Abdullayev Qafur İsrayıl

Doğum tarixi:11/5/1970
Vəfat etdiyi tarix:11/16/1992
Ucar rayonu Məlikballı kəndi

Abdullayev Süleyman Murad

Doğum tarixi:2/1/1975
Vəfat etdiyi tarix:3/22/1994
Ucar rayon Qazıqumlaq kəndi

Abdullayev Sədulla Cabbar

Doğum tarixi:2/8/1971
Vəfat etdiyi tarix:1/5/1994
Ucar rayon Bərgüşad kəndi

Abdullayev Rayət İslam

Doğum tarixi:5/18/1971
Vəfat etdiyi tarix:7/21/1993
Ucar rayon Şahlıq kəndi

Abdullayev Vüqar Əli

Doğum tarixi:11/18/1973
Vəfat etdiyi tarix:12/14/1993
Ucar rayonu

Abdullayev Nizami Abdul

Doğum tarixi:9/18/1949
Vəfat etdiyi tarix:10/2/1992
Ucar rayonu

Abdullayev Maarif Nəzər

Doğum tarixi:2/16/1960
Vəfat etdiyi tarix:6/8/1992
Ucar rayon Qarabörk kəndi
Ağstafa