Şəhidlərimiz

Məmmədov Oktay Şükür

Doğum tarixi:1905-05-10
Vəfat etdiyi tarix:1992-02-26
Doğum yeri:Xocalı

Niftalıyev Nizami Qiyas

Doğum tarixi:1905-05-09
Vəfat etdiyi tarix:1993-05-03
Doğum yeri:Xocalı

Novruzov Ələsgər Xanlar

Doğum tarixi:1905-05-03
Vəfat etdiyi tarix:1992-02-26
Doğum yeri:Xocalı

Nəbiyev Məhyəddin Həsən

Doğum tarixi:1905-05-06
Vəfat etdiyi tarix:1992-06-08
Doğum yeri:Xocalı

Nəcəfov Şiraslan Qəmiş

Doğum tarixi:1905-05-05
Vəfat etdiyi tarix:1992-02-26
Doğum yeri:Xocalı

Nəsibov Ramiz Sarı

Doğum tarixi:1905-05-14
Vəfat etdiyi tarix:1992-02-26
Doğum yeri:Xocalı

Paşayev Ələddin Bəhlul

Doğum tarixi:1905-05-14
Vəfat etdiyi tarix:1992-02-26
Doğum yeri:Xocalı

Qaqrayev Usubəli Süleyman

Doğum tarixi:1905-05-14
Vəfat etdiyi tarix:1992-02-26
Doğum yeri:Xocalı

Quliyev İslam İdris

Doğum tarixi:1905-05-10
Vəfat etdiyi tarix:1992-02-09
Doğum yeri:Xocalı

Quliyev Taleh Zəkara

Doğum tarixi:1905-05-18
Vəfat etdiyi tarix:1992-02-26
Doğum yeri:Xocalı
Ağstafa