Şəhidlərimiz

Abbaslı Arif Firuz

Doğum tarixi:12/15/1993
Vəfat etdiyi tarix:10/12/2020
Şərur rayon Qıvraq kəndi

Abbasov Orxan Əbil

Doğum tarixi:1/31/1980
Vəfat etdiyi tarix:4/29/1998
Şərur rayon Qıvraq kəndi

Abbasov Heydar Bayram

Doğum tarixi:5/17/1973
Vəfat etdiyi tarix:9/25/1992
Şərur rayon Kərimbəyli

Abbasov Mehman Musa

Doğum tarixi:9/11/1973
Vəfat etdiyi tarix:8/6/1996
Sədərək rayonu Sədərək kəndi

Abbasov Ramiz

Doğum tarixi:10/14/1974
Vəfat etdiyi tarix:5/27/1994
Şərur rayon Çərçiboğan kəndi

Abdullayev Yaşar Əli

Doğum tarixi:2/15/1951
Vəfat etdiyi tarix:7/17/1994
Şahbuz rayonu

Abdullayev Rövşən Rəhim

Doğum tarixi:10/15/1974
Vəfat etdiyi tarix:8/2/1994
Şərur şəhəri

Abdullazadə Tağı İlham

Doğum tarixi:5/4/1992
Vəfat etdiyi tarix:10/30/2020
Sədərək rayonu Heydərabad qəsəbəsi

Ağayev Vüsal

Doğum tarixi:5/28/1993
Vəfat etdiyi tarix:9/29/2017
Şərur rayon Düdəngə kəndi

Ağayev Nəsib Ağamalı

Doğum tarixi:5/26/1959
Vəfat etdiyi tarix:11/28/1992
Şərur rayon Qarabağlar kəndi
Ağstafa