Şəhidlərimiz

Əliyev Cavanşir Qurban

Doğum tarixi:3/9/1976
Vəfat etdiyi tarix:3/29/1995
Ermənistan Res.Quqark

Əliyev Cavad Arif

Doğum tarixi:8/8/1961
Vəfat etdiyi tarix:4/16/1994
Bakı şəhər

Əliəsgərov Elxan Hacı

Doğum tarixi:9/10/1960
Vəfat etdiyi tarix:9/23/1992
Bakı şəhəri

Ələkbərov Fərman Qulu

Doğum tarixi:6/17/1965
Vəfat etdiyi tarix:4/17/1994
Bakı şəhər

Ələkbərov Rauf Hüseyn

Doğum tarixi:7/3/1968
Vəfat etdiyi tarix:

Ələsgərov Ələkbər İsgəndər

Doğum tarixi:9/3/1998
Vəfat etdiyi tarix:10/1/2020
Bakı şəhəri

Əmirov Cavid Zahid

Doğum tarixi:5/1/1963
Vəfat etdiyi tarix:6/24/1992
Bakı şəhəri

Əsgərov Ehtiram Rasim

Doğum tarixi:9/16/1968
Vəfat etdiyi tarix:8/30/1993
Bakı şəhəri

Əzizbəyov Canıbəy Ağabəy

Doğum tarixi:2/8/1975
Vəfat etdiyi tarix:2/15/1994
Bakı şəhər
Ağstafa