Şəhidlərimiz

Abbasov Nadir Əbi

Doğum tarixi:1959-07-14
Vəfat etdiyi tarix:1993-12-31
Doğum yeri:

Abbasov Ədalət Ümüd

Doğum tarixi:1964-05-10
Vəfat etdiyi tarix:1991-09-06
Doğum yeri:

Abbasov Mehti Yusif

Doğum tarixi:1960-01-01
Vəfat etdiyi tarix:1992-01-13
Doğum yeri:Ermənistan

Abdullayev Novruz Qurban

Doğum tarixi:1995-03-16
Vəfat etdiyi tarix:2014-04-07

Doğum yeri:

Abdullayev Anur Arif

Doğum tarixi:1975-05-25
Vəfat etdiyi tarix:1994-02-02
Doğum yeri:

Abdullayev İnkişaf Zülfüqar

Doğum tarixi:1963-08-17
Vəfat etdiyi tarix:1994-06-26
Doğum yeri:

Abdullayev Vaqif Muxtar

Doğum tarixi:1969-04-07
Vəfat etdiyi tarix:1994-02-16
Doğum yeri:

Abdullayev Şakir Əkbər

Doğum tarixi:1962-12-08
Vəfat etdiyi tarix:1993-12-28
Doğum yeri:

Abdullayev Nizafət Məmməd

Doğum tarixi:1963-04-22
Vəfat etdiyi tarix:1993-12-31
Doğum yeri:

Abdullayev Əlövsət Asif

Doğum tarixi:1987-11-05
Vəfat etdiyi tarix:1992-04-20
Doğum yeri:
Ağstafa