Şəhidlərimiz

Abbasov Sidqi Səməndər

Doğum tarixi:5/4/1969
Vəfat etdiyi tarix:12/26/1993
Ermənistan Vardenis rayonu Nərimanlı kəndi

Abbasov Səxavət Rizvan

Doğum tarixi:4/25/2000
Vəfat etdiyi tarix:10/20/2020
Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri

Abbasov Muxtar Abbas

Doğum tarixi:3/25/1962
Vəfat etdiyi tarix:1/4/1993
Ermənistan Amasiya rayonu Məhərəcən kəndi

Abbasquliyev Elşən Firuz

Doğum tarixi:4/20/1973
Vəfat etdiyi tarix:1/19/1993
Cəbrayıl rayonu Cəbrayıl şəhəri

Abdulhüseynov Afiq Aqif

Doğum tarixi:2/24/1974
Vəfat etdiyi tarix:8/31/1993
Şamaxı şəhəri

Abdullayev Nurid Çingiz

Doğum tarixi:5/22/1992
Vəfat etdiyi tarix:4/3/2018
Bakı şəhəri

Abdullayev Maqsud Lətif

Doğum tarixi:6/14/1971
Vəfat etdiyi tarix:8/15/1992
Ermənistan Vardenis Şişqaya kəndi

Abdullayev İlqar Niftulla

Doğum tarixi:3/2/1962
Vəfat etdiyi tarix:5/24/1992
Ermənistan Yexnazor rayonu Aşağı kəndi

Abdullayev İlqar Fərhad

Doğum tarixi:3/4/1961
Vəfat etdiyi tarix:12/26/1993
Bakı şəhəri

Abdullayev Elşən Məlikhəsən

Doğum tarixi:4/11/1973
Vəfat etdiyi tarix:9/18/1992
Bakı şəhəri
Ağstafa