Şəhidlərimiz

Abbasov Əbdülsalam Müzəffər

Doğum tarixi:8/6/1966
Vəfat etdiyi tarix:12/28/1993
Astara rayon Kijəbə q

Abdullayev Nizami Şamuyar

Doğum tarixi:9/6/1970
Vəfat etdiyi tarix:1/8/1994
Astara rayon Maşxan k

Abdullayev Çingiz Məmməd

Doğum tarixi:7/24/1975
Vəfat etdiyi tarix:4/26/1994
Astara rayon Rüdəkənar k

Abiyev Məhərrəm Bürcəli

Doğum tarixi:2/5/1973
Vəfat etdiyi tarix:12/11/1993
Astara rayon Siyəkü k

Ağayev Zülfü Ağali

Doğum tarixi:2/1/1977
Vəfat etdiyi tarix:9/27/2020
Astara rayon Vaqo k

Ağayev Yaqub Əsgər

Doğum tarixi:8/22/1965
Vəfat etdiyi tarix:4/26/1994
Astara rayon Artupa k

Ağayev Ramiq Təhsin

Doğum tarixi:2/12/1992
Vəfat etdiyi tarix:10/19/2020
Astara rayon Səncərədi k

Ağayev Elman Nəsir

Doğum tarixi:2/22/1971
Vəfat etdiyi tarix:12/10/1993
Astara rayon Səncərədi k

Ağayev Əhəd Bilal

Doğum tarixi:1/17/1986
Vəfat etdiyi tarix:10/26/2020
Astara rayon Motlayataq k

Axundov Rasim Ağaməd

Doğum tarixi:12/5/1970
Vəfat etdiyi tarix:6/19/1994
Astara rayon Maşxan k
Ağstafa