Şəhidlərimiz

Abbasov İlqar Bəhlul

Doğum tarixi:2/18/1977
Vəfat etdiyi tarix:7/6/1998
Bərdə rayonu, Göyüşlü kəndi

Abbasov Adil Abbas

Doğum tarixi:1/3/1975
Vəfat etdiyi tarix:2/4/1994
Bərdə rayonu, Zümürxan kəndi

Abbasov Rəhman İsmi

Doğum tarixi:6/4/1973
Vəfat etdiyi tarix:7/19/1992
Bərdə rayonu, Xanərəb kəndi

Abbasov İlqar Vahid

Doğum tarixi:6/1/1973
Vəfat etdiyi tarix:11/14/1992
Bərdə rayonu, Kələntərli kəndi

Abbasov Həsən Məhər

Doğum tarixi:5/16/1968
Vəfat etdiyi tarix:6/12/1993
Bərdə rayonu, Lənbəran kəndi

Abbasov Elxan Kamran

Doğum tarixi:3/12/1969
Vəfat etdiyi tarix:5/8/1992
Bərdə şəhəri

Abbasov Cəfər Əfqan

Doğum tarixi:8/26/1968
Vəfat etdiyi tarix:4/2/1993
Bərdə rayonu, Qurtlar kəndi

Abdullayev Şahin Şahmalı

Doğum tarixi:1/19/1971
Vəfat etdiyi tarix:11/29/1992
Bərdə rayonu, Bəcirəvan kəndi

Abdullayev Elçin Rza

Doğum tarixi:12/21/1970
Vəfat etdiyi tarix:5/18/1992
Bərdə rayonu, Əyricə kəndi

Abdullayev Münazim Rza

Doğum tarixi:4/2/1968
Vəfat etdiyi tarix:6/27/1993
Bərdə rayonu, Əyricə kəndi
Ağstafa