Şəhidlərimiz

Abbasov İlqar Bəhlul

Doğum tarixi:1977-02-18
Vəfat etdiyi tarix:1998-07-06
Doğum yeri:Bərdə

Abbasov Adil Abbas

Doğum tarixi:1975-01-03
Vəfat etdiyi tarix:1994-02-04
Doğum yeri:Bərdə

Abbasov Həsən Məhər

Doğum tarixi:1968-05-16
Vəfat etdiyi tarix:1993-06-12
Doğum yeri:Bərdə

Abbasov Cəfər Əfqan

Doğum tarixi:1968-08-26
Vəfat etdiyi tarix:1993-04-02
Doğum yeri:Bərdə

Abbasov İlqar Vahid

Doğum tarixi:1973-06-01
Vəfat etdiyi tarix:1992-11-14
Doğum yeri:Bərdə

Abbasov Rəhman İsmi

Doğum tarixi:1973-06-04
Vəfat etdiyi tarix:1992-07-19
Doğum yeri:Bərdə

Abbasov Elxan Kamran

Doğum tarixi:1969-03-12
Vəfat etdiyi tarix:1992-05-08
Doğum yeri:Bərdə

Abdullayev Münazim Rza

Doğum tarixi:1968-04-02
Vəfat etdiyi tarix:1993-06-27
Doğum yeri:Bərdə

Abdullayev Şahin Şahmalı

Doğum tarixi:1971-01-19
Vəfat etdiyi tarix:1992-11-29
Doğum yeri:Bərdə

Abdullayev Elçin Rza

Doğum tarixi:1970-12-21
Vəfat etdiyi tarix:1992-05-19
Doğum yeri:Bərdə
Ağstafa