Şəhidlərimiz

Əsədov Fikrət Hüseyin

Doğum tarixi:11/7/1971
Vəfat etdiyi tarix:9/30/1992
Goranboy
Ağstafa