Şəhidlərimiz

Abbasov Rafiq Cahangir

Doğum tarixi :11/28/1961
Vəfat etdiyi tarix : 4/22/1994
Ucar rayon Lək kəndi

Abbasov Məcid Ağarza

Doğum tarixi :4/28/1974
Vəfat etdiyi tarix : 11/1/1993
Ucar şəhəri

Abdullayev Sədulla Cabbar

Doğum tarixi :2/8/1971
Vəfat etdiyi tarix : 1/5/1994
Ucar rayon Bərgüşad kəndi

Abdullayev Maarif Nəzər

Doğum tarixi :2/16/1960
Vəfat etdiyi tarix : 6/8/1992
Ucar rayon Qarabörk kəndi

Abdullayev Rayət İslam

Doğum tarixi :5/18/1971
Vəfat etdiyi tarix : 7/21/1993
Ucar rayon Şahlıq kəndi

Abdullayev Vüqar Əli

Doğum tarixi :11/18/1973
Vəfat etdiyi tarix : 12/14/1993
Ucar rayonu

Abdullayev Süleyman Murad

Doğum tarixi :2/1/1975
Vəfat etdiyi tarix : 3/22/1994
Ucar rayon Qazıqumlaq kəndi

Abdullayev Dünyaz Ənvər

Doğum tarixi :3/2/1972
Vəfat etdiyi tarix : 9/30/1992
Ucar rayonu Gəraybəyli kəndi

Abdullayev Nizami Abdul

Doğum tarixi :9/18/1949
Vəfat etdiyi tarix : 10/2/1992
Ucar rayonu

Abdullayev Qafur İsrayıl

Doğum tarixi :11/5/1970
Vəfat etdiyi tarix : 11/16/1992
Ucar rayonu Məlikballı kəndi

Ağayev Muxtar İsa

Doğum tarixi :10/2/1975
Vəfat etdiyi tarix : 2/14/1994
Ucar rayon Qazyan kəndi

Ağəmmədov Yaşar Cəfər

Doğum tarixi :10/4/1973
Vəfat etdiyi tarix : 3/15/2002
Ucar şəhəri

Alışov İsgəndər Alış

Doğum tarixi :10/20/1974
Vəfat etdiyi tarix : 5/8/1994
Ucar rayonu Boyat kəndi

Azayev Heydər Əlövsət

Doğum tarixi :5/4/1969
Vəfat etdiyi tarix : 4/14/1993
Ucar rayon Bərgüşad kəndi

Baxışov Məftun Məhəmməd

Doğum tarixi :6/11/1973
Vəfat etdiyi tarix : 5/8/1994
Ucar rayon Yuxarı Şilyan kəndi

Behbudov Əli Durmuşəli

Doğum tarixi :6/1/1971
Vəfat etdiyi tarix : 9/19/1992
Ucar rayonu Bərgüşad kəndi

Beydullayev Sahib Əlövsət

Doğum tarixi :6/15/1970
Vəfat etdiyi tarix : 1/18/1994
Ucar rayon Bərgüşad kəndi

Beydullayev Kərim Qubad

Doğum tarixi :7/1/1974
Vəfat etdiyi tarix : 4/4/1993
Ucar rayon Qaracallı kəndi

Bilalov Habil Ağalar

Doğum tarixi :4/22/1972
Vəfat etdiyi tarix : 8/23/1993
Ucar rayonu

Bəkdəmirov Ramiz Ənvər

Doğum tarixi :11/15/1965
Vəfat etdiyi tarix : 10/28/1992
Ucar rayonu

Bəkirov Təbriz Etibar

Doğum tarixi :1/26/1993
Vəfat etdiyi tarix : 10/4/2020
Ucar rayonu Bağırbəyli kəndi

Cavadov Məzahir Əcəb

Doğum tarixi :11/28/1966
Vəfat etdiyi tarix : 8/30/1993
Ucar rayon Şahlıq kəndi

Cavadov Mirələm Məhyəddin

Doğum tarixi :1/15/1967
Vəfat etdiyi tarix : 1/20/1994
Ucar rayonu Bərgüşad kəndi

Cavadov Təhmiraz Arif

Doğum tarixi :7/27/1972
Vəfat etdiyi tarix : 8/6/1993
Ucar rayon Yuxarı Şilyan kəndi

Cəbrayılov Xəyal Rafiq

Doğum tarixi :9/1/1998
Vəfat etdiyi tarix : 11/9/2020
Ucar rayonu Lək kəndi

Cəbrayılov Cəbrayıl Hüseyn

Doğum tarixi :10/28/1974
Vəfat etdiyi tarix : 1/10/1994
Ucar rayonu Qazyan kəndi

Cəlilov Azad Sabir

Doğum tarixi :2/14/1975
Vəfat etdiyi tarix : 2/6/1994
Ucar rayonu Alpout kəndi

Faxrətov Güləş Əlisəməd

Doğum tarixi :6/20/1972
Vəfat etdiyi tarix : 6/10/1994
Ucar rayonu Alpı kəndi

Fərzəliyev Vüqar Talıb

Doğum tarixi :8/10/1980
Vəfat etdiyi tarix : 7/12/1999
Ucar rayonu Boyat kəndi

Fərzəliyev Fərzalı Əlimövsüm

Doğum tarixi :8/11/2000
Vəfat etdiyi tarix : 1/7/2020
Ucar rayonu Alpı kəndi

Gülmalıyev Yaşar Ağabala

Doğum tarixi :1/3/1974
Vəfat etdiyi tarix : 1/27/1994
Ucar rayonu Lək kəndi

Gülüşov Rəmal Şahin

Doğum tarixi :8/5/1995
Vəfat etdiyi tarix : 10/10/2020
Ucar rayonu Qaracallı kəndi

Güləliyev Ayaz Hökümalı

Doğum tarixi :4/1/1974
Vəfat etdiyi tarix : 1/26/1993
Ucar rayon Bərgüşad kəndi

Hacıyev Bəxtiyar İsmayıl

Doğum tarixi :12/13/1973
Vəfat etdiyi tarix : 3/29/1993
Ucar rayon Qazıqumlaq kəndi

Hacıyev Rəhman Gülməmməd

Doğum tarixi :12/30/1970
Vəfat etdiyi tarix : 7/20/1992
Ucar rayon Qaracallı kəndi

Hacıyev Ağa Mirismayıl

Doğum tarixi :7/23/1974
Vəfat etdiyi tarix : 1/24/1993
Ucar rayon Qəzyan kəndi

Hacıyev Elnur Yaqub

Doğum tarixi :6/12/1979
Vəfat etdiyi tarix : 10/17/2020
Ucar şəhəri

Hacıyev Cavid Muğdət

Doğum tarixi :1/7/1973
Vəfat etdiyi tarix : 4/11/1994
Ucar rayon Məlikballı kəndi

Heydərov Ayaz Qaraş

Doğum tarixi :2/28/1972
Vəfat etdiyi tarix : 1/5/1994
Ucar rayon Bağman kəndi

Hüseynov Mirsaab Əşrəf

Doğum tarixi :4/12/1973
Vəfat etdiyi tarix : 1/13/1994
Ucar rayon Qaradağlı kəndi

Hüseynov Cəmil Hüseynalı

Doğum tarixi :3/26/1973
Vəfat etdiyi tarix : 3/22/1993
Ucar rayon Alpı kəndi

Hüseynov Araz Əhmədxan

Doğum tarixi :8/14/1975
Vəfat etdiyi tarix : 10/12/1994
Ucar rayonu Şahlıq kəndi

Hüseynov İsrayıl Soltan

Doğum tarixi :5/20/1978
Vəfat etdiyi tarix : 7/10/1998
Ucar rayonu Yuxarı Şilyan kəndi

Hüseynov Qulu Qubad

Doğum tarixi :7/17/1974
Vəfat etdiyi tarix : 6/16/1993
Ucar razyonu Qazyan kəndi

Hüseynov Dilşad Ağamalı

Doğum tarixi :2/20/1974
Vəfat etdiyi tarix : 4/11/1994
Ucar rayon Boyat kəndi

Hüseynov Vasif Vahid

Doğum tarixi :5/19/1974
Vəfat etdiyi tarix : 4/26/1994
Ucar rayonu Qazyan kəndi

Hüseynov Yaqub Siyasət

Doğum tarixi :5/1/1969
Vəfat etdiyi tarix : 2/16/1994
Ucar rayon Qazıqumlaq kəndi

Hüseynov Sabir Rza

Doğum tarixi :3/3/1978
Vəfat etdiyi tarix : 7/18/1998
Ucar şəhəri

Hüseynov Firavan Rzaqulu

Doğum tarixi :2/19/1973
Vəfat etdiyi tarix : 9/25/1992
Ucar rayon Qaradağlı kəndi

Həsənov Hüseyn Vahib

Doğum tarixi :4/13/2001
Vəfat etdiyi tarix : 9/27/2020
Ucar rayonu Çiyni kəndi
Ağstafa