Şəhidlərimiz

Abbasov Əbdülsalam Müzəffər

Doğum tarixi :8/6/1966
Vəfat etdiyi tarix : 12/28/1993
Astara rayon Kijəbə q

Abdullayev Çingiz Məmməd

Doğum tarixi :7/24/1975
Vəfat etdiyi tarix : 4/26/1994
Astara rayon Rüdəkənar k

Abdullayev Nizami Şamuyar

Doğum tarixi :9/6/1970
Vəfat etdiyi tarix : 1/8/1994
Astara rayon Maşxan k

Abiyev Məhərrəm Bürcəli

Doğum tarixi :2/5/1973
Vəfat etdiyi tarix : 12/11/1993
Astara rayon Siyəkü k

Ağayev Əhəd Bilal

Doğum tarixi :1/17/1986
Vəfat etdiyi tarix : 10/26/2020
Astara rayon Motlayataq k

Ağayev Elman Nəsir

Doğum tarixi :2/22/1971
Vəfat etdiyi tarix : 12/10/1993
Astara rayon Səncərədi k

Ağayev Ramiq Təhsin

Doğum tarixi :2/12/1992
Vəfat etdiyi tarix : 10/19/2020
Astara rayon Səncərədi k

Ağayev Yaqub Əsgər

Doğum tarixi :8/22/1965
Vəfat etdiyi tarix : 4/26/1994
Astara rayon Artupa k

Ağayev Zülfü Ağali

Doğum tarixi :2/1/1977
Vəfat etdiyi tarix : 9/27/2020
Astara rayon Vaqo k

Axundov Rasim Ağaməd

Doğum tarixi :12/5/1970
Vəfat etdiyi tarix : 6/19/1994
Astara rayon Maşxan k

Babayev Aqil Sultanağa

Doğum tarixi :12/23/1975
Vəfat etdiyi tarix : 2/12/1994
Astara rayon Hamoşam k

Babayev Ceyhun Xankişi

Doğum tarixi :4/28/1975
Vəfat etdiyi tarix : 8/20/1993
Astara rayon Astara ş

Babayev Orxan Sədail

Doğum tarixi :12/24/1994
Vəfat etdiyi tarix : 11/9/2020
Astara rayon Kijəbə q

Babayev Rəhman Orucəli

Doğum tarixi :1/25/1974
Vəfat etdiyi tarix : 6/18/1993
Astara rayon Hamoşam k

Babazadə Əli Rüstəm

Doğum tarixi :13/07/1990
Vəfat etdiyi tarix : 19/09/2023

Astara

Babazadə Məhəmməd Cavanşir

Doğum tarixi :5/5/1995
Vəfat etdiyi tarix : 9/27/2020
Astara rayon Siyəkü k

Babazadə Xaqani Anar

Doğum tarixi :2/13/2001
Vəfat etdiyi tarix : 11/6/2020
Astara rayon Kijəbə q

Bağırzadə Sadiq Şahin

Doğum tarixi :4/15/2002
Vəfat etdiyi tarix : 9/30/2020
Astara rayon Astara şəhəri

Baxşıyev Elşən Əhmədağa

Doğum tarixi :11/26/1973
Vəfat etdiyi tarix : 1/27/1994
Astara rayon Siyəkü k

Bəşirov Fikrət Nuşirəvan

Doğum tarixi :1/1/1980
Vəfat etdiyi tarix : 1/14/2017
Astara rayon Şahağacı k

Bəşirov İlqar Məsti

Doğum tarixi :1/22/1973
Vəfat etdiyi tarix : 12/29/1993
Astara rayon Maşxan k

Cahangirov Rauf Xəyyam

Doğum tarixi :8/24/1998
Vəfat etdiyi tarix : 11/2/2020
Astara rayon Maşxan k

Camalov Elruz Feyruz

Doğum tarixi :3/24/1974
Vəfat etdiyi tarix : 5/22/1994
Astara rayon Pensər k

Camalov Rasim İsmayıl

Doğum tarixi :12/20/1959
Vəfat etdiyi tarix : 1/15/1994
Astara rayon Astara ş

Cəfərov Əli Bəyulla

Doğum tarixi :8/29/1993
Vəfat etdiyi tarix : 11/4/2020
Astara rayon Maşxan k

Cəfərov Mahir Həsənağa

Doğum tarixi :5/26/1974
Vəfat etdiyi tarix : 2/18/1994
Astara rayon Ərçivan q

Cəfərzadə Tarif Qədim

Doğum tarixi :1/1/2002
Vəfat etdiyi tarix : 11/6/2020
Astara rayon Pəlikeş k

Dadaşov Kənan Həsrət

Doğum tarixi :4/12/2000
Vəfat etdiyi tarix : 9/3/2018
Astara rayon Düriyyə k

Eynəliyev Samrad İkram

Doğum tarixi :08.01.2005
Vəfat etdiyi tarix : 20/09/2023

Astara

Eyvazov Rəşad Babək

Doğum tarixi :7/20/2002
Vəfat etdiyi tarix : 10/19/2020
Astara rayon Pəlikeş k

Feyziyev Əli Malik

Doğum tarixi :7/11/1994
Vəfat etdiyi tarix : 10/5/2020
Asytara rayon Astara ş

Fərziyev Cəmil Əhməd

Doğum tarixi :7/29/1975
Vəfat etdiyi tarix : 2/4/1994
Astara rayon Kijəbə q

Fərəcov Kamran Qılman

Doğum tarixi :1/14/1978
Vəfat etdiyi tarix : 10/20/2020
Astara rayon Səncərədi k

Fərəməzov Nurlan Əhliman

Doğum tarixi :5/1/1992
Vəfat etdiyi tarix : 10/9/2020
Astara rayon Təngərüd k

Hacıyev Kənan İmran

Doğum tarixi :11/17/2001
Vəfat etdiyi tarix : 11/1/2020
Astara rayon Motlayataq k

Heydərov Seymur Mahmud

Doğum tarixi :2/14/1969
Vəfat etdiyi tarix : 3/28/1994
Astara rayon Suparıbağ k

Hidayətov Hikmət Məhərrəm

Doğum tarixi :9/8/1973
Vəfat etdiyi tarix : 4/2/1993
Astara rayon Kakolos k

Hüseynov Fədayət Gülverdi

Doğum tarixi :3/7/1976
Vəfat etdiyi tarix : 3/2/1998
Astara rayon Şiyəkəran k

Hüseynov Şahnur Şahin

Doğum tarixi :11/30/1991
Vəfat etdiyi tarix : 9/27/2020
Polşa Respublikası Beloqrat şəhəri

Həsənov Eldəniz Ramiz

Doğum tarixi :9/20/1978
Vəfat etdiyi tarix : 8/5/1998
Astara rayon Şahağacı k

Həsənov Nail Babulla

Doğum tarixi :2/20/1975
Vəfat etdiyi tarix : 1/31/1994
Astara rayon Kijəbə q

Həziyev Səfail Ələkbər

Doğum tarixi :1/11/1979
Vəfat etdiyi tarix : 8/17/1998
Astara rayon Şüvi k

İbrahimov İlqar Elçin

Doğum tarixi :6/25/2002
Vəfat etdiyi tarix : 10/3/2020
Astara rayon Rinə k

İbrahimov Azad Səhhətulla

Doğum tarixi :9/18/1974
Vəfat etdiyi tarix : 2/9/1993
Astara rayon Şüvi k

İsmayılov Pərviz Yəhya

Doğum tarixi :11/18/1973
Vəfat etdiyi tarix : 4/26/1994
Astara rayon Suparıbağ k

Kazımov İlkin Xanməmməd

Doğum tarixi :8/4/1995
Vəfat etdiyi tarix : 9/27/2020
Astara rayon Artupa k

Kəkəyev Ramin Mürsəl

Doğum tarixi :2/1/1984
Vəfat etdiyi tarix : 8/28/2002
Astara rayon Siyəkü k

Kələntərov Sahib Hüccət

Doğum tarixi :2/15/1973
Vəfat etdiyi tarix : 7/30/1992
Astara rayon Ərçivan q

Kərimov Natiq Məmməd

Doğum tarixi :11/23/1975
Vəfat etdiyi tarix : 8/22/1994
Astara rayon Ərçivan q

Mirzəyev Rauf Hidayət

Doğum tarixi :7/6/1971
Vəfat etdiyi tarix : 10/23/1993
Astara rayon Şahağacı k
Ağstafa