Our martyrs

Abbasov Akif İlyas

Birth date:1970-07-01
Date of death:1993-12-28

Abbasov Ədalət Vilayət

Birth date:1970-05-25
Date of death:1993-12-29

Abbasov Mikayıl Rza

Birth date:1968-05-05
Date of death:1992-07-12

Abdullayev Azər İldırım

Birth date:1969-09-20
Date of death:1992-08-25

Allahverdiyev Vahid Qulu

Birth date:1905-05-26
Date of death:1992-08-10

Babayev Fərəməz Cəmil

Birth date:1975-10-16
Date of death:1996-06-05

Bağırov Zahir Cəfər

Birth date:1975-02-25
Date of death:1995-05-25

Bağırov Çingiz Fərhad

Birth date:1969-03-02
Date of death:1994-05-07

Cəfərov Kamran Səməndər

Birth date:1974-12-09
Date of death:1970-01-01

Cəfərov Arzu Qələndər

Birth date:1968-05-01
Date of death:1993-01-25
Agstafa