Our martyrs

Bağırov Vidadi Yusif

Birth date:1905-05-12
Date of death:1992-04-08

Bağırov Əbdül Məhəmməd

Birth date:1905-04-18
Date of death:1992-04-18

Balacayev Rizvan Misir

Birth date:1905-05-20
Date of death:1994-01-19

Baxşəliyev Təhməz Muxtar

Birth date:1941-10-16
Date of death:1992-04-28

Bayramov Elçin Sabir

Birth date:1969-12-19
Date of death:1994-12-28

Bayramov İsmayıl Məmməd

Birth date:1966-09-23
Date of death:1992-07-03

Bayramov Zabit İsa

Birth date:1905-05-11
Date of death:1992-03-18

Bayramov Qaryağdı Haqverdi

Birth date:1905-05-26
Date of death:1993-04-02

Bayramov Mahir Əli

Birth date:1967-04-26
Date of death:1994-01-28

Bayramov Çingiz Xanlar

Birth date:1905-05-23
Date of death:1992-04-09
Agstafa