Our martyrs

Əlyarov Ərəstun Igidəli

Birth date:1973-08-09
Date of death:1992-09-22

Əsgərov Nizami əsgər

Birth date:1975-09-06
Date of death:1996-01-16

Əsədli Vüqar Allahşükür

Birth date:1993-11-20
Date of death:2012-07-30

Əzizov Qiyas Niftulla

Birth date:1976-07-24
Date of death:1997-07-06
Agstafa