Our martyrs

Abdullayev Mahir Umud

Birth date:1964-08-20
Date of death:1994-01-26

Abdullayev Hilqət Abdulla

Birth date:1900-01-15
Date of death:1993-06-12

Abdulxalıqov Mətləb Səftər

Birth date:1965-12-02
Date of death:1994-02-12

Ağaverdiyev Ətraf Ağa

Birth date:1960-11-10
Date of death:1994-01-28

Allahverdiyev İlyas Əbil

Birth date:1970-04-24
Date of death:1992-08-31

Ayadov Fikrət Səfər

Birth date:1969-07-08
Date of death:1994-01-26

Babayev Fuad Əlihüseyn

Birth date:1973-12-01
Date of death:1992-09-29

Bağırov Vahid İntiqam

Birth date:1905-06-15
Date of death:2012-06-05

Bayramov Ceyhun Oruc

Birth date:1973-11-07
Date of death:1993-12-27

Bilalov Nüsrət Hilal

Birth date:1972-10-04
Date of death:1992-12-24
Agstafa