Our martyrs

Çodarov Aydın Novruz

Birth date:1973-02-16
Date of death:1992-10-12

Cəfərov Malik Nəsib

Birth date:1972-04-12
Date of death:1994-05-20

Cəfərov Vilayət Rəşid

Birth date:1972-06-15
Date of death:1992-03-12

Cəfərov Sərvan Əlif

Birth date:1974-06-08
Date of death:1994-01-26

Cəfərov Rəsul Hüsən

Birth date:1968-10-18
Date of death:1994-02-16

Cəfərov Nizami Bayram

Birth date:1973-12-23
Date of death:1994-01-26

Cəlilov Müşviq Cabbar

Birth date:1971-05-28
Date of death:1994-05-12

Eyvazov İsmayıl Şükür

Birth date:1905-05-23
Date of death:1992-05-08

Eyvazov Saday Cəlil

Birth date:1963-12-01
Date of death:1994-04-15

Fərzaliyev Mehti Fərzalı

Birth date:1971-01-03
Date of death:1993-04-10
Agstafa